MICHAEL JUUL ERIKSEN

Hvis du har brug for en forsvarsadvokat til at bistå dig i en straffesag, får du ingen bedre end Michael Juul Eriksen, hvis imponerende resultater og erfaring er uden sidestykke.

Michael Juul Eriksen er specialiseret som forsvarsadvokat og har været dette i ca. 20 år. Han har ført et hav af større sager kendt fra medierne og har vundet nogle af de mest spektakulære sager i landet. Han er af flere medier nævnt som den mest kendte og succesfulde forsvarsadvokat.

Han er forfatter til bogen ”Forsvar – Alle har ret til en god advokat”, hvor en række af hans sager belyses.
Som klient får du bistand og rådgivning igennem hele sagen af Michael Juul Eriksen personligt, og han styrer al kontakt til myndighederne i sagen.

Michael Juul Eriksen har i mange år undervist i strafferet på universitetet, og han afholder flere kurser om året for andre forsvarsadvokater, ligesom har fået offentliggjort et stort antal fagartikler om strafferet.

BEDRIFTER

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen har gennem årerne ført nogle af landets mest spektakulære sager og ofte vundet disse.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen har gennem årerne ført nogle af landets mest spektakulære sager og ofte vundet disse. Her følger en liste af nogle af de mest kendte. Han fungerer til dagligt endvidere som forsvarer i en lang række mindre sager, der aldrig når medierne, men hvor der bliver lagt en lige så stor indsats for klienten.

Frifindelse i drabssager i 2022

I 2022 fik Michael Juul Eriksen frifundet 2 klienter i 2 længerevarende drabssager. Den ene var i offentligheden kendt som Range Rover-drabet i Århus og den anden vedrørte en person der blev skudt og dræbt på Bøgetorvet i Odense.

Loyal to familie Grundlovs sag

Michael Juul Eriksen var forsvarer i den meget omfattende Grundlovs sag der vedrørte opløsning af LTF (loyal to familia), i både byret, landsret og Højesteret.

Det endte med opløsning af LTF men Michael Juul Eriksen fik i Højesteret medhold i fortolkningen af Grundloven i relation til flere aspekter i sagen.

Sygeplejersagen

Efter at en sygeplejerske fra Falster var blevet idømt livstid i byretten for bl.a. 3 drab overtog Michael Juul Eriksen forsvaret i landsretten. Dette resulterede i, at kvinden fik nedsat sin straf til 12 års fængsel og blev frifundet for de 3 drab og i stedet dømt for forsøg.

Suldrup-sagen

Michael Juul Eriksen repræsenterede datteren, der blev frifindet for drabet på sin mor. Hun beskyldte faderen for drabet. Hun døde selv senere. Der er skrevet en bog om den sag, der bl.a. har et kapitel om Michaels rolle under overskriften ”En advokat sendt fra himlen”.

Terrorsag fra Krudttønden

Michael Juul Eriksen var forsvarer i den såkaldte terrorsag fra krudttønden og synagogen. Han fik efter at have procederet en hel dag i retten frifindelse i sagen i byretten. Frifindelsen var et stort nederlag til justitsminister Søren Pind der offentligt havde givet udtryk for, at anklagemyndigheden havde en meget stærk sag.

CSC-sagen

Michael Juul Eriksen repræsenterede JT i denne sag, der drejede sig om hacking af CSC i Danmark. Michael Juul Eriksen fik ham frifundet for 90% af sagen, og han blev øjeblikkeligt løsladt og kører nu erstatningssag mod staten.

Sandberg-sagen

Michael Juul Eriksen var forsvarer for den tidligere HA-rocker Brian Sandberg i den mest omfattende sag af sin karakter nogensinde. En af hjørnestene for, at han blev frifundet for to ud af tre forhold var det store arbejde, som Michael Juul Eriksen egenhændigt lavede med gennemgang af omfattende teleoplysninger.

Jønke-sagen

Michael Juul Eriksen fik Jørn Jønke Nielsen frifundet i såvel byretten, landsretten som Højesteret.

Gimi Levakovic-sagen

Efter at resultaterne for en eventuel udvisning havde været delte i byretten og landsretten, overtog Michael Juul Eriksen forsvarer i Højesteret og vandt her med dommerstemmerne 5-0. Gimi Levakovic slap herefter for udvisning af Danmark uanset, at der var lagt et meget stort pres på sagen, både fra politikeres side, men også fra befolkningen. Sagen har været ekstremt debatteret på sociale medier.

Camilla Broe-sagen

Michael Juul Eriksen får Camilla Broe løsladt i byretten. Landsretten ændrer dette på trods af Michael Juul Eriksens indsigelse om, at sagen er forældet. Camilla Broe blev derfor sendt til USA, hvor Michael Juul Eriksen i samarbejde med en amerikansk advokat fik medhold i, at sagen var forældet, og hun kom således tilbage til Danmark i 2010.

Brandterror-sagen

Endnu engang formåede Michael Juul Eriksen at skabe et opsigtsvækkende resultat, da han fik sin klient i den såkaldte brandterrorsag frifundet for i samtlige nægtede tiltalepunkter, således hans klient alene blev dømt for sin erkendelse af ildspåsættelse på Politiskolen. Sagen verserede over 20 dage, og klienten var tiltalt for forsøg på terror mod såvel Politiskolen og Den Græske Ambassade, ligesom han var tiltalt for planlægning af i en række tilfælde at ville begå terror mod en række offentlige og private institutioner samt mod politiet.

Sex-drabet

Michael Juul Eriksen indtrådte som forsvarer i denne unikke sag efter, at tiltalte er blevet idømt 12 år for drab ved byretten for at have kvalt en sexpartner som led i seksuel adfærd. Michael Juul Eriksen fik klienten frifundet for drab og vold med døden til følge i landsretten, og han blev løsladt.

Randers-sagen

10 HA-rockere sad fængslet i over 2 år for over 100 kg kokain. Efter 60 retsdage kunne Michael Juul Eriksens klient som den eneste forlade retten efter at være blevet frifundet for alle forhold. Den sag skabte et stort gennembrud for Michael Juul Eriksen.

Nicklas Bendtner

Michael Juul Eriksen var også forsvarer for en række kendte personer. Michael Juul Eriksen repræsenterer blandt andet Nicklas Bendtner i den meget omtalte sag omkring spirituskørsel. Michael Juul Eriksen formåede efter klienten ønske at få sagen afsluttet mindre end ét døgn efter, at han modtog sagen, og kun få døgn efter at sagen opstod. Michael Juul Eriksen håndterede således et stort presseopbud, møde med klienten og kvalificeret forberedelse af sagen på mindre end ét døgn samtidig med, at han håndterede en drabssag i landsretten. Endnu engang viste Michael Juul Eriksen, at han formår at holde mange bolde i luften og samtidig levere en indsats uden sidestykke.

Skelet-sagen

Drabssag fra Nordjylland. Michael Juul Eriksens klient sad fængslet i næsten et år og blev derefter frifundet i et nævningeting. Sagen fik sit navn, efter man fandt et skelet i klitterne i Nordjylland.

Forsvarer for andre advokater

Michael Juul Eriksen er flere gange blevet valgt som forsvarer, når andre forsvarsadvokater har fået problemer med myndighederne. Således fik han eksempelvis en kendt københavnsk advokat frifundet for at lække oplysninger.

Fez-Fez Sagen

Michael Juul Eriksen kæmpede for, at Fez-Fez skulle forblive i landet i Højesteret. En højesteretsdommer fandt, at udvisning var krænkelse af menneskerettighederne, og Michael Juul Eriksen fører pt. denne sag ved Menneskerettighedsdomstolen.

Tingbjerg drabs-sagen

Det drab, der skulle have startet bandekrigen. Michael Juul Eriksen var forsvarer i både byret og landsret. Klienten blev dømt i denne sag for drab. Sagen verserer pt. ved Menneskerettighedsdomstolen.

Esctasy-sagen fra Århus

Michael Juul Eriksen fik sin klient løsladt i byretten og vandt i realiteten sagen på første dag, da han fik afvist de amerikanske plea bargain vidner. Sagen har været i Højesteret 3 gange for at afklare principielle spørgsmål. Der har været udfærdiget et dokumentarprogram over sagen. Sagen verserer pt. ved Menneskerettighedsdomstolen, efter de tiltalte blev dømt i landsretten.

Jomfruanegade drabet

Michael Juul Eriksen var forsvarer i denne drabssag fra Ålborg, der involverede flere grupperinger.

Jalousi-drabet

En drabssag fra Vestjylland, hvor Michael Juul Eriksens klient slap med 8 års fængsel i såvel byret som landsret. Det medførte et større politisk pres, og højesteret endte med en straf på 10 år.

Skyderisagen fra Jutlandia

Michael Juul Eriksen fik i både byret og landsret frifundet sin klient for et skyderi, der fandt sted ved hotel Jutlandia i Frederikshavn.

Økonomiske sager

Michael Juul Eriksen har ført en meget stor række økonomiske sager. Lige fra de største selskabstømmer sager til momskarrusel sager til flere hundrede millioner kroner. For nylig forsvarede han en klient, der var tiltalt for at bedrage sin arbejdsplads for over 6 mio. kroner. Sagen blev spektakulær derved, at sagens dommer undervejs blev for gammel, og sagen derfor måtte gå om. Anklageren krævede 3 års fængsel i sagen, men klienten fik 3 måneders fængsel.

KONTAKT

Michael Juul Eriksen
Tlf. + 45 23 32 77 99
mje@straffesagen.dk
Haslegårdsvej 10 (B37) – 8210 Aarhus V
Juul Eriksen & Ernst Advokatfirma I/S
Cvr. 39 25 86 09