BERIT ERNST

Berit Ernst er sammen med Michael Juul Eriksen indehaver af Juul Eriksen & Ernst Advokatfirma. Forud herfor det har hun i 4,5 år haft sit eget advokatfirma.

Berit Ernst beskæftiger sig udelukkende med straffesager og har gennem årene opbygget en stor viden og erfaring indenfor området. Hun har været forsvarer på nogle af de seneste års største og mest spektakulære straffesager og er kendt for at være velforberedt, meget engageret, og hun er derfor en yderst populær forsvarer. Hun er tilmed af Ekstra Bladet udpeget som en af de mest populære forsvarsadvokater i Danmark.

For Berit Ernst er det afgørende, at hver sag bliver forberedt grundigt uanset sagens størrelse og type, og hun gennemgår sagen i detaljer og lægger fra start af en strategi sammen med klienten. Det betyder, at hun har opnået rigtigt gode resultater for sine klienter og derfor har stor anerkendelse.

Berit Ernst fører sager over hele landet og har møderet for Højesteret.

Berit Ernst er vant til at stille spørgsmål ved politiets efterforskning og foretager selv undersøgelser i sagen. Hun vil derfor altid kæmpe for sagen både under efterforskningen og selve sagen. Hun er kendt for at have en god psykologisk og strategisk sans. Dette kombineret med, at hun er grundig og velforberedt gør, at hun i alle sager kan give klienten det bedste forsvar.

Udover et engageret arbejde med sagens forberedelse, så ligger det hende meget på sinde, at klienten føler sig i trygge hænder og prioriterer derfor service højt. Hun går op i at være tilgængelig for klienten døgnet rundt, og det er afgørende for hende, at klienten er i centrum.

BEDRIFTER

Forsvarsadvokat Berit Ernst har gennem årerne ført nogle af landets mest spektakulære sager og ofte vundet disse.

Berit Ernst har stor erfaring med at føre straffesager over hele landet. Hun arbejder grundigt og engageret med hver enkelt sag, og hun sætter en stor ære i, at hver en sten vendes. Det betyder også, at hun er en meget populær forsvarer, som er kendt for at arbejde meget, og hun har været forsvarer på nogle af de mest omtalte sager i Danmark.

Terrorsagen ved Krudttønden og Synagogen

Berit Ernst har eksempelvis været forsvarer på den såkaldte terrorsag, hvor 4 personer var tiltalt for at have medvirket til skyderiet ved dels Krudttønden og dels Synagogen i København i februar 2015. Hun var forsvarer allerede fra grundlovsforhøret og fik sin klient frifundet for medvirken til terror.

Trippeldrabs-sagen

Ligeledes har Berit Ernst været forsvarer både i byretten og i landsretten på trippeldrabssagen, hvor 3 personer var tiltalt for at have deltaget i drabene på 3 personer i en lejlighed på Frederiksberg.

Fields-sagen

I rækken af førte sager er eksempelvis også den såkaldte Fields-sag, hvor 2 grupper sad tiltalt for gensidigt at have begået skyderi mod hinanden i shoppingcentret Fields. Berit Ernst fik sin klient frifundet for at have deltaget i drabsforsøgene, idet retten var enig i hendes synspunkt om, at der var tale om nødværge.

Pusherstreet-sagen

Berit Ernst har også været forsvarer på Pusherstreetsagen, hvor et større antal personer var tiltalt for at have deltaget i organiseret hashhandel på Christiania.

Encro- og SKY-materiale-sager

Berit Ernst har tilsvarende været forsvarer i flere sager, hvor bevisførelsen helt eller delvist har været baseret på anvendelse af krypteret materiale som eksempelvis Encro eller SKY. Hun har derfor et indgående kendskab til problematikkerne herom og har i flere sager problematiseret brugen af dette.

Narkotika-sager

Derudover har Berit Ernst også været forsvarer på en række sager omkring omfattende salg af narkotika, og hvor hun i flere sager har fået sine klienter frifundet.

Udvisningssager

Berit Ernst har med succes ført en række sager, hvor der har været nedlagt påstand om udvisning af klienten, men hvor det er lykkes at få klienten frifundet, alene betinget udvist eller tildelt en advarsel. En påstand om udvisning er meget byrdefuld for klienten, og derfor er det vigtigt at have en velforberedt forsvarer ved sin side.

Økonomiske sager

Berit Ernst er også specialiseret i at føre økonomiske sager og har stor erfaring med dette. Hun har blandt ført nogle af de største og mest omtalte økonomiske sager og skattestraffesager de seneste år.

Voldssager

Desuden fører Berit Ernst også voldssager, hvor det er er vigtigt er være forberedt på betydningen af, at der kan blive afgivet modstridende forklaringer, samt vigtigheden af, at der kun idømmes en betinget straf, såfremt klienten bliver dømt.

Derudover har Berit Ernst ført en lang række andre sager tilsvarende med gode resultater, hvilket sammen med hendes store engagement gør hende til en meget populær forsvarer.

KONTAKT

Berit Ernst
Tlf. + 45 25 62 99 66
ber@straffesagen.dk
Haslegårdsvej 10 (B37) – 8210 Aarhus V
Juul Eriksen & Ernst Advokatfirma I/S
Cvr. 39 25 86 09