ANJA HEDEGAARD NIELSEN

Anja Hedegaard Nielsen har i mere end 20 år arbejdet professionelt med straffesager og har en unik baggrund som forsvarsadvokat. Hun har mere end 15 års erfaring fra anklagemyndigheden, heraf 8 år som specialanklager, hvor hun har håndteret komplekse sager om blandt andet drab, økonomisk kriminalitet og omfattende narkotikakriminalitet. Herudover har hun i de seneste 5 år fungeret som dommer ved både by- og landsret, hvor hun har truffet afgørelse i alle typer af straffesager.

Med sin erfaring fra anklagemyndigheden og domstolene har Anja Hedegaard Nielsen et indgående kendskab til straffesagers behandling både ved politiet, i anklagemyndigheden og i retten. Hun kan derfor hurtigt finde frem til de stærke og svage sider i sin klients sag, og hun ved hvordan, sagerne præsenteres bedst muligt i retten. Hun vurderer, om der skal indhentes yderligere efterforskning end den, politiet har foretaget, med henblik på at klienten får det bedste forsvar.

Det er vigtigt for Anja Hedegaard Nielsen, at hendes klienter føler sig trygge og godt informerede under hele forløbet. Hun er kendt for at være engageret, tilgængelig og lyttede over for sine klienter. Hun sætter en ære i at opnå det bedst mulige resultat for hver enkelt klient.

KONTAKT

Anja Hedegaard Nielsen
Tlf. + 45 42 57 55 00
ahn@straffesagen.dk
Haslegårdsvej 10 (B37) – 8210 Aarhus V
Advokatfirmaet Anja Hedegaard Nielsen
CVR 44091089